Obchodné podmienky

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

Predávajúci:

Hematology, s.r.o.

Hodská 1421/53

924 01 Galanta

IČO: 44987650

DIČ: 2022907810

 

Kontakt:

nosovyfilter@gmail.com

0908 166 426

 

Kupujúci:

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

 

2. Objednávanie

 

Nakupovať je možné cez náš internetový obchod nasledujúcim spôsobom: v sekcii E-SHOP si vyberte tovar, kliknete myšou na ikonu „kúpiť“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete spätné potvrdenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Tovar si možno objednať aj e-mailom na adrese nosovyfilter@gmail.com. V správe je potrebné uviesť názov a kód tovaru, objednávané množstvo, kontaktné údaje a doručovaciu adresu.

 

3. Storno objednávky

 

Objednávku možno stornovať e-mailom na kontaktnej emailovej adrese alebo telefonicky do 12 hodín od objednania bez udania dôvodu.

 

4. Dodacie podmienky

 

Dodacia lehota tovaru je 3 až 10 dní od vystavenia objednávky. Tovar je expedovaný (t. j. odovzdaný na pošte) najneskôr do 3 pracovných dní od objednania na adresu uvedenú kupujúcim. Všetok ponúkaný tovar máme fyzicky na sklade, napriek tomu sa však môže stať, že objednaný tovar bude momentálne nedostupný. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho informovať a ponúkne mu alternatívne riešenie.

 

5. Ceny a platby

 

Ceny sú uvedené v eurách. Uvedené ceny za tovar sú konečné.

Tovar sa posiela ako balík na dobierku, platba za tovar je prostredníctvom Slovenskej pošty. Pri objednávke do 50 € je poštovné a balné 2,90 €, pri objednávkach nad 50 € je poštovné a balné v réžii predávajúceho. Uvedené poštovné sa vzťahuje na doručenie tovaru v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávkach z iných krajín EU je poštovné 4€.

 

Pri platbe bankovým prevodom sumu zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra Banke, č.ú.: 2620090827/1100, variabilný symbol = číslo objednávky, a tovar  vám odošleme až po pripísaní čiastky na náš účet.

 

Podrobnejšie informácie poskytneme na vyžiadanie na nosovyfilter@gmail.com. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list.

 

6. Záruka a reklamácie

 

Prípadné reklamácie sa riešia telefonicky na čísle 0908 166 426 alebo e-mailom na adrese nosovyfilter@gmail.com.

Na tovar sa vzťahuje záruka podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby a poškodenia. Prípadné chyby je potrebné ihneď, najneskôr však do 48 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme.

 

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii e-mailom na adresu info@nosovyfilter.sk

2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu

3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu

4) priložte k zásielke kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúry).

 

Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).

Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá.

Predajca nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku a na poškodenie zavinené doručovateľom. Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte!

 

7. Ochrana osobných údajov

 

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie ani údaje o vašich nákupoch.

 

Za účelom vykonania objednávky a doručenia zbierame a spracovávame nasledovné osobné údaje:

 

Identifikačné údaje: ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, IČO a DIČ, ak ste podnikateľ.

 

Kontaktné údaje: nimi sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa.

Údaje o vašich objednávkach: ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby.

 

V rámci našej činnosti spracovávame tieto osobné údaje tieto údaje bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti.

 

Spracovanie osobných údajov na základe plnenia zmluvy

 

Ak si vytvoríte účet na webe Nosovyfilter.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite), na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek vymazať.

 

Spracovanie na základe oprávneného záujmu

 

Nevyužívame súbory cookies

Nesledujeme vašu aktivitu na webe

Vaše údaje nevyužívame na marketingové účely

Vaše údaje neposkytujeme tretím osobám

 

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

 

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

 

Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 

Právo na prístup - právo na informácie o spracovávaných údajoch a spôsobe spracovania

Právo na opravu - nesprávne alebo nepresné údaje samozrejme opravíme alebo doplníme

Právo na výmaz - vaše údaje vymažeme, ak ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý sme ich spracovali, alebo za daných právnych podmienok, ak nás o to požiadate

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na prenositeľnosť - právo získať vštky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy

Právo namietať proti spracovaniu

Právo podať sťažnosť

 

 

Poverenec pre ochranu osobných údajov

 

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov (DPO), ktorého možno kontaktovať na adrese nosovyfilter@gmail.com

 

 

Nosový filter E-shop

Predaj univerzálnej pomôcky pre alergikov

www.nosovyfilter.sk